Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 51
Hôm nay 159
Tháng này 3297

Thông báo

Những lưu ý khi thực hiện Thông tư 58 về đánh giá xếp loại học sinh

Qui chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số 58/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT so với Qui chế đánh...
Huỳnh Ngoc Quốc
Chức vụ Hiệu trưởng
Trình độ Đại học
Địa chỉ
Điện thoại 0905914108
Lê Hùng Sĩ
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Trình độ Đại học
Địa chỉ Tổ 2-Thôn Võng Nhi- Xã Cẩm Thanh
Điện thoại 0974647332
Phan Thị Liên
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ
Điện thoại 0905465912
Lê Tam Trường
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ
Điện thoại 01685851242
Ngô Thị Cẩm Thúy
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Đại học
Địa chỉ
Điện thoại 0988189310
Võ Minh Thành
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Đại học
Địa chỉ
Điện thoại 0935076325
Phạm Ngọc Hoàng
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Đại học
Địa chỉ
Điện thoại 01647378456
Lê Văn Sanh
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ
Điện thoại 0935240939
Hồ Thị Hạnh
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ
Điện thoại 0905701736
Huỳnh Nguyễn Hoạ My
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ
Điện thoại 0988494007
Bùi Thị Thuý Thu
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Đại học
Địa chỉ
Điện thoại 0905994207
Nguyễn Văn Hiền
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ
Điện thoại 0905022875
Lê Ngọc Thành
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Đại học
Địa chỉ
Điện thoại 0905381578
Võ Lê Diệu Phương
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Đại học
Địa chỉ
Điện thoại 0935929854
Nguyễn Thị Mai Tâm
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Đại học
Địa chỉ
Điện thoại 01229549789
 1 2 3 4 5 » Next