Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 13
Hôm nay 108
Tháng này 2951

Thông báo

Những lưu ý khi thực hiện Thông tư 58 về đánh giá xếp loại học sinh

Qui chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số 58/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT so với Qui chế đánh...

Ban giám hiệu

Cơ cấu tổ chức Ban giám hiệu

1.Ông Huỳnh Ngọc Quốc , Hiệu trưởng.

2.Ông Lê Hùng Sĩ, Phó Hiệu trưởng.

3.Bà Phan Thị Liên, Phó Hiệu trưởng.

Giới thiệu khác...