Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 15
Hôm nay 120
Tháng này 2963

Thông báo

Những lưu ý khi thực hiện Thông tư 58 về đánh giá xếp loại học sinh

Qui chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số 58/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT so với Qui chế đánh...
STT Tài liệu Download
1 Ngoại khóa ôn tập học kỳ II lớp 7 năm học 2017 - 2018

Tải File [75]

2 Ngoại khóa ôn tập học kỳ II lớp 8 năm học 2017 - 2018

Tải File [165]

3 Ngoại khóa ôn tập học kỳ II lớp 6năm học 2017 - 2018

Tải File [69]

4 Ngoại khóa ôn tập học kỳ II lớp 9 năm học 2017 - 2018

Tải File [164]

5 Ôn tập thi học kỳ

Tải File [6304]

6 Cài đặt ACTIV INSPIRE

Tải File [1442]

7 Hướng dẫn sử dung bảng tương tác

Tải File [1284]

8 Tài liệu thi giáo viên giỏi

Tải File [1849]

9 Công văn chỉ đạo chung

Tải File [1936]

10 Công văn chuyên môn

Tải File [1997]

11 Toán học

Tải File [2706]

12 Văn

Tải File [1888]

13 Địa lý

Tải File [1692]

14 Sinh học

Tải File [1573]

15 Hoá học

Tải File [1367]

16 Vật lý

Tải File [1772]

17 Lich sử

Tải File [1647]

18 Anh

Tải File [1750]