Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 15
Hôm nay 119
Tháng này 2962

Thông báo

Những lưu ý khi thực hiện Thông tư 58 về đánh giá xếp loại học sinh

Qui chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số 58/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT so với Qui chế đánh...
STT Tài liệu Download
1 Toán học

Tải File [2706]

2 Văn

Tải File [1888]

3 Địa lý

Tải File [1692]

4 Sinh học

Tải File [1573]

5 Hoá học

Tải File [1367]

6 Vật lý

Tải File [1772]

7 Lich sử

Tải File [1647]

8 Anh

Tải File [1750]